Trung Tâm giống thực nghiệm quốc gia

Trung Tâm giống thực nghiệm quốc gia

Trung Tâm giống thực nghiệm quốc gia

Trung Tâm giống thực nghiệm quốc gia. 86 ngày nuôi về sile 35 con . Nuôi theo quy trình tôm sạch của COS Việt Nam.
  • Liên hệ
  • 415
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline